Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

(organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Prowadzący

Ewa Błaszkiewicz

Ewa Mikołajczyk – Dejewska

Katarzyna Kamińska – Bluj

Edyta Specjał

Joanna Filipska

Dodaj komentarz

Skip to content