ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W NASZEJ SZKOLE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W NASZEJ SZKOLE

Rok szkolny 2019/2020

LEKCJA PONIEDZIAŁEK WTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1logopedia-IIa
zdw jp – IVa
zdw mat – VIIIa
koło jp – VIIIa
zdw j.p.-Va
kk – VIIa
zaj. przyg. do egzaminu z mat. – VIIIa
kk – IVa
zdw mat.- VIIa
zaj przyg. do egzaminu z jp – VIIIa
kk – Va
zdw jp – VIIIa
2
3
4
5koło robotyka
– Ia, IIa, IIIa
koło teatr. – IIIa
koło tan.-Ia,IIa,IIIa
6zdw mat-IVa
kk – IVa
gim.kor-IIa,IIIa
logopedia – IIIa
logopedia -IIa
koło plast-VIa
kk – VIa
zaj. rozwijającekomp. społ. – IIa
zdw – Ia
kk – Ia,IIa,IIIa
logopedia – Ia
koło tan. – Ia,IIa,IIIa
zdw – IIazdw jp – VIa
7sks – IVa, Va
koło mat. – Va
kk – VIa
koło past.-
zdw mat. – Va
zdw jp – VIIa,b
sks – VIa
sks – VIIa,b VIIIa
koło przyrod.
8zdw j.a. – VIIa,b
koło mat._VIIIa
kk – VIIIa
sks – IIa, IIIa
koło mat – VIa
koło plast – VIIa,b koło warc,-VIIa,b
zaj przyg. do egzaminu z ja – VIIIa

Skip to content