XII Międzyszkolny konkurs Piosenki „Śpiewać każdy może”

XII Międzyszkolny konkurs Piosenki „Śpiewać każdy może”

Regulamin

XII Międzyszkolnego Konkursu Piosenki

,,Śpiewać każdy może”

dla dzieci 6- letnich i uczniów klas I-VIII

Cele konkursu:

 • Prezentacja twórczych dokonań dzieci z przedszkola i ze szkół podstawowych
 • Edukacja artystyczna wynikająca z udziału w konkursie w roli wykonawcy i słuchacza
 • Popularyzacja śpiewu i piosenek  dziecięcych
 • Integracja ,,młodych artystów”

Kategorie:

 • dzieci 6-letnie z przedszkola w Małej Nieszawce
 • uczniowie klas I-III ze szkół: w Cierpicach i Małej Nieszawce
 • uczniowie klas IV-VIII ze szkół: w Cierpicach i Małej Nieszawce

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych i dzieci z przedszkola.
 • W konkursie może wziąć udział dwoje  dzieci z każdej klasy  i grupy przedszkolnej.
 • Dzieci wykonują piosenkę solo z repertuaru piosenek dziecięcych.
 • Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę dziecięcą.
 • Wykonawcy mogą śpiewać półplayback ( podkład muzyczny bez słów), z instrumentem.

Termin konkursu / miejsce:

     27 maja 2019r. o godz. 12.00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64

Organizator zapewnia przyjazd i powrót autobusem Gimbus.

Potwierdzenie udziału w konkursie:

Zgłoszenia na konkurs należy nadesłać do dnia 22 maja 2019r. ( termin ostateczny), formularz zgłoszeniowy w załączeniu, na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Mała Nieszawka

ul. Toruńska 64

87-103 Toruń

( z dopiskiem Ewa Rumińska)

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

 • dobór piosenki dziecięcej do możliwości wykonawcy oraz jego wieku,
 • śpiew, walory głosowe,
 • interpretację piosenki,
 • dobór rekwizytów,
 • ogólne wrażenie artystyczne

Nagrody:

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodki poczęstunek.

 W każdej kategorii zostanie wyłonione i nagrodzone miejsca: I,II,III.

Skip to content