Obiady

Cena za jeden obiad:

 • uczeń – 4 zł
 • nauczyciel – 7,50 zł

Opłata za obiady w szkole na miesiąc marzec 2020 r. wynosi 88 zł, płatne do dnia 26 lutego 2020r.

Opłata za wyżywienie w przedszkolu na miesiąc marzec 2020 r. wynosi 154 zł, płatne do dnia 26 lutego 2020r.Nr konta do wpłat za obiady: 59 1160 2202 0000 0003 3251 3608

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa lub oddział przedszkolny

Wpłata (obiady) – kwota: …………………………….. za miesiąc: …………………………..

Wpłata (wyżywienie) – kwota: …………………….. za miesiąc: …………………………..

Wpłata (czesne) – kwota: ………………………….. za miesiąc: …………………………….

Wpłat można dokonywać również gotówką w sekretariacie szkoły do 25 każdego miesiąca.

  ALERGENY

     1.mleko i przetwory mleczne
     2.gluten
     3.jaja
     4.ryby
     5.gorczyca
     6.orzechy
     7.sezam
     8.soja
     9.seler

J A D Ł O S P I S (obiady) – Szkoła Podstawowa                     

Poniedziałek 08.06.2020
 zdalne nauczanie           
                                                
Wtorek 09.06.2020
zdalne nauczanie
               
Środa 10.06.2020 
 zdalne nauczanie   
 
Czwartek 11.06.2020
 zdalne nauczanie                 
                  
Piątek 12.06.2020
 zdalne nauczanie
 
                     

J A D Ł O S P I S – oddział przedszkolny                     

KLAUZULE ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

Zajęcia rewalidacyjne

(organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Prowadzący

Ewa Błaszkiewicz

Ewa Mikołajczyk – Dejewska

Joanna Czyczyn – Ejgird

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Prowadzący

Agnieszka Kończalska

Lech Cieślak

Dzień tygodniaGodzinaKlasaNauczyciel
Poniedziałek12.50 – 13.35IVaLech Cieślak
13.45 – 14.30VIaLech Cieślak
14.40 – 15.25VIIIaLech Cieślak
Wtorek11.45 – 12.30IIIaLech Cieślak
12.50 – 13.35VIaLech Cieślak
Środa11.45 – 12.30IIIaLech Cieślak
12.50 – 13.35Ia i II aAgnieszka Kończalska
Czwartek8.00 – 8.55IVaLech Cieślak
14.40 – 15.25VIIa,bAgnieszka Kończalska
Piątek8.00 – 8.55VaLech Cieślak
14.40 – 15.25VIIa,bAgnieszka Kończalska

Logopeda

Logopeda

Ewa Błaszkiewicz

Agnieszka Kończalska

Joanna Czyczyn – Ejgird

Plan zajęć

Dzień tygodniaGodzinaKlasaNauczyciel
Poniedziałek11.45 – 12.30II a Agnieszka Kończalska
12.50 – 13.35III a Agnieszka Kończalska
13.45 – 14.30III a Agnieszka Kończalska
Wtorek10.00 – 10.45 przedszkoleEwa Błaszkiewicz
11.45 – 12.30III a Agnieszka Kończalska
12.50 – 13.35 II a Agnieszka Kończalska
13.45 – 14.30IV aAgnieszka Kończalska
Środa11.45 – 12.30 I a Ewa Błaszkiewicz
12.50 – 13.35 II a Joanna Czyczyn – Ejgird
Czwartek12.50 – 13.35 Ia i II a Agnieszka Kończalska
13.45 – 14.30 IV a Agnieszka Kończalska
Piątek11.45 – 12.30 I a Agnieszka Kończalska
13.45 – 14.30 IV a Ewa Błaszkiewicz

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Logopeda kwalifikuje uczniów na zajęcia na podstawie diagnozy. 

Cel terapii logopedycznej:

 • Ćwiczenia oddechowe
 • Usprawnianie narządów mowy
 • Uzyskanie prawidłowej wymowy danej głoski oraz utrwalenie jej w ćwiczeniach
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Doskonalenie słuchu fonemowego
 • Wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego ( spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobraźnia)
 • Kształtowanie umiejętności słuchania i porozumiewania się

Kwiecień

Klasa I na zajęciach w MPO

Klasa II w Centrum EcoKid

Sukces Magdy Sobeckiej z klasy IIIa Gimnazjum