Świetlica

Wychowawcy świetlicy

  • Wioletta Michalak
  • Beata Grzebień
  • Marzanna Kościołek
  • Barbara Chełminiak
  • Joanna Grabowska
  • Danuta Slesinska
  • Agnieszka Ziętara

Plan pracy świetlicy

TematykaZadania do realizacji
WRZESIEŃ – WITAJ SZKOŁO!Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Zapoznanie z dziećmi. Zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, w toaletach, przedstawienie zasad BHP oraz poruszania się na terenie szkoły. Co robimy w świetlicy, by było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze pomysły. Pogadanka na temat zachowania i poszanowania gier i zabawek świetlicowych. Plecak pełen wspomnień” – wakacyjne pamiątki, opowiadanie wakacyjnych przygód. Malowanie pocztówki z wakacji. Zabawy integrujące – poznajemy się, uczymy się wspólnie bawić i pracować
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I ZE SZKOŁYZapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez jezdnię. Praca plastyczna „Moja droga do szkoły”, „Bezpieczne przejście przez ulicę”. Czytanie wiersza W. Chotomskiej pt.: „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”. Burza mózgów „Po co są znaki drogowe?” Rozmowa na temat znaków drogowych. Wykonywanie i kolorowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. Bezpieczna szkoła – zasady bezpieczeństwa na podwórku, korytarzu szkolnym, szatni, toalecie. Pogadanka na temat „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”, burza mózgów.
DLACZEGO WARTO BYĆ MIŁYMSztuka rozwiązywania konfliktów – rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów. Uczymy się żyć w przyjaźni czy potrafię być dobrą koleżanką – kolegą? – przedstawianie własnych poglądów w trakcie dyskusji. Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów grzecznościowych.
ŻEGNAMY LATO- WITAMY JESIEŃPoznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? – kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk). Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów. „Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów. Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna – jesienne drzewo. Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody, a porą roku – 23 września początek kalendarzowej jesieni.
PAŹDZIERNIK- ZWIERZĘTA NASZYMI PRZYJACIÓŁMINasi milusińscy – zwierzęta domowe. Jestem odpowiedzialnym opiekunem – rozmowa na temat sposobów opiekowania się zwierzętami. W świecie zwierząt – ciekawostki na temat zwierząt. „Ja i mój pupil” – praca plastyczna. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc?
NASI NAUCZYCIELEZagadki i rebusy o szkole.
Dzień Nauczyciela – wykonanie okolicznościowej gazetki. Laurka dla mojej Pani.
Kilka słów o naszej Pani – rozmowa na temat pracy nauczyciela. Cechy idealnego nauczyciela – burza mózgów. Kto pracuje w naszej szkole?- rozmowa kierowana. Wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
ŚWIAT JESIENIĄSposoby na jesienną nudę – burza mózgów. Czytanie wierszy i opowiadań o jesieni. Tworzenie ilustracji do czytanych utworów.
Jesienne zmiany pogody – pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni. „Pani jesień” – praca plastyczna.
Jesienne nastroje w muzyce – „Cztery Pory Roku” Vivaldiego. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w sali świetlicowej.
SPOSOBY NA NUDĘRozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu
wolnego. Prezentacja przez dzieci na forum ich hobby.
Pogadanka na temat: Internet – źródło rozrywki czy „pożeracz czasu”? Bądź bezpieczny w sieci – jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
Kalambury, scenki rodzajowe „Jakie to hobby?”
Tworzenie rysunków ilustrujących hobby – wzajemne odgadywanie zainteresowań uczniów.
DLA TYCH KTÓRYCH JUŻ NIE MAPogadanka o tradycjach Święta Zmarłych – jak obchodzone jest to święto w
Polsce, a jak w Stanach Zjednoczonych, czy Meksyku. Wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli – rozmowa kierowana. Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci; tradycja palenia zniczy. Przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku. Zapoznanie dzieci z pojęciem „żałoba”. Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.
LISTOPAD- DROGA POLAKÓW DO WOLNOŚCIZapoznanie dzieci z symbolami narodowymi (godło, flaga). Wyjaśnienie znaczenia słowa„niepodległość”. Wysłuchanie hymnu polskiego. Szukanie odpowiedzi na pytanie: kto bronił niepodległości kraju? Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto? Wykonanie kotylionów z papieru – praca plastyczna. Moja miejscowość częścią Polski i Europy- praca plastyczna dowolną techniką. Nauka słów i melodii „Hymnu państwowego”.
Z BAJKĄ W ŚWIECIE DZIECIKalambury pt., „Jaka to bajka? Inscenizacja wybranej bajki. Czytanie baśni i bajek z domowej biblioteczki. Wyjście do szkolnej biblioteki. Oglądanie bajek z płyty CD. Zachęcenie dzieci do zamiłowania czytania baśni, szukanie ciekawych rozwiązań na prezentację ulubionych baśni. Pogadanki nt. postaci z bajek i ich charakterów oraz szukanie morałów zawartych w bajkach. Zabawa „Jestem królem baśni” – integracja zespołu świetlicowego, poznane nowych zabaw. Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni. Wykonanie zakładki do książki.
TOLERANCJA WAŻNE SŁOWOWyjaśnienie trudnych pojęć: „godność”, „tolerancja”, „stereotyp”, „uprzedzenie”.
Czytanie bajek terapeutycznych rozwijających postawę tolerancji, uczących szacunku i akceptacji innych osób. Zabawy i gry integracyjne uczące wyrozumiałości i tolerancji.
Praca plastyczna- „Metamorfoza- jak mógłbym wyglądać”- rysowanie autoportretu.
„Jestem tolerancyjny” – pogadanka na temat podobieństw i różnic wynikających
z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa.
ANDRZEJKOWE TRADYCJEPogadanka na temat zwyczajów i obrzędów ludowych. Wykonanie dekoracji andrzejkowej i rekwizytów do wróżb. Wysłuchanie opowieści nauczyciela o zwyczajach i tradycjach związanych z dniem Św. Andrzeja. Poznanie znaczenia słowa „tradycja”, „wierzenia ludowe”, „przepowiednia”.
Andrzejki w świetlicy – tańce, wróżby, konkursy. Praca plastyczna „Zaczarowany klucz”: odwzorowanie, wycinanie, ozdabianie klucza ze sztywnego kartonu.
Zabawy muzyczno – ruchowe: ”Latający kapelusz”, „Taniec krzeseł”, „Taniec z balonami” – stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Rozsypanka wyrazowa – układanie zdań o tematyce andrzejkowej.
GRUDZIEŃ- LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAList do „Świętego Mikołaja” – przedstawienie w formie pisemnej prośby o prezenty – sztuka pisania listu. Adresowanie koperty – krótkie wypowiedzi nt. drogi listu od nadawcy do adresata. Portret Św. Mikołaja – praca plastyczna. Ciekawostki – jak wygląda św. Mikołaj w wybranych krajach świata. Św. Mikołaj – tradycja obdarowywania się prezentami – rozmowa z dziećmi.
WITAJ ZIELONY GOŚCIUWykonanie różnych ozdób choinkowych: kolorowe łańcuchy, lampiony, bombki. Przygotowanie sal świetlicy do zbliżających się świąt – dekoracja. Choinka – wyklejanie z kół. Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek. Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych, wspólne redagowanie życzeń.
W KLIMACIE BOŻEGO NARODZENIAGawęda o symbolach, zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych. „Noc cudów” – czytanie wybranych opowiadań wigilijnych. „Przy wigilijnym stole” – składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd. „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich. Oglądanie filmów o tematyce świątecznej.
STYCZEŃ – OTWIERAMY NOWY KALENDARZWyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na Nowy Rok. Zapoznanie z wierszem J. Kiersta „Dwunastu braci”. Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana. Grupowe wykonanie kalendarza na nowy 2019 rok –
praca plastyczna. Mrozem malowane – kreatywna praca plastyczna dzieci. Postanowienia noworoczne – pogadanka z dziećmi.
ZIMA NIE JEST ZŁA„Zima mroźna, zima biała do zabawy doskonała” – wyzwolenie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy, opartej na wesołych wierszykach o zimie. Zapoznanie dzieci ze sportami zimowymi oraz wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój ulubiony sport zimowy”. Zimowe krajobrazy – praca plastyczna dzieci. Zagadki i rebusy związane z zimą. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia – zajęcia mające na celu poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa.
ARKTYKA- KRAINA WIECZNEGO LODU I ŚNIEGUEskimosi – mieszkańcy Arktyki – odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie informacji kojarzących się z Eskimosami. Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach dziecięcych. Wykonanie pingwina z tektury – praca techniczno-plastyczna. Praca z mapą i globusem – „Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda oraz Grenlandia”.
DZIEŃ BABCI I DZIADKANiespodzianka dla babci i dziadka – praca plastyczna metodą wydzieranki i wyklejanki. Układanie zagadek dotyczących babci i dziadka.
„Za co kochamy nasze babcie i dziadków?” – wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Zapisanie najciekawszych wypowiedzi na sercu wykonanym z bloku. Nauka piosenki „Babcia czarodziejka”. Rozmowa na temat szacunku i pomocy ludziom starszym.