Szkoła imienia Kronela Makuszyńskiego w Cierpicach
 
Rekrutacja

Rekrutacja

Lista dzieci 3 – letnich

przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Lista dzieci 6 – letnich

przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Lista uczniów

przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Lista dzieci 3 – letnich

zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Lista dzieci 6 – letnich

zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Lista uczniów

zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr1.

Lista dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 2.

Lista dzieci zakwalifikowanych  do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 3.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego (załącznik nr 4) i klasy pierwszej (załącznik nr 5) w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w terminie do 19 kwietnia do godziny 15.00.

Rodzice dzieci, które uczęszczają obecnie od oddziału przedszkolnego ,, KOTKI’’ nie są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do klasy pierwszej.


Zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach informuje, że  odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zgodnie z art. 130 i art. 131 Prawo oświatowe) w dniach od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 roku.

Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz po zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną. 

Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ewa Błaszkiewicz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Skip to content