Szkoła imienia Kronela Makuszyńskiego w Cierpicach
 
Rekrutacja

Rekrutacja

Rok szkolny 2022/2023

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023 (15.06.2022r.)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły bądź przedszkola prosimy składać w sekretariacie szkoły od dnia 15.06.2022r. do dnia 22.06.2022r. do godz. 1500.


Rekrutacja uzupełniająca

ZARZĄDZENIE NR 10/2022
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji a także terminów składania dokumentów do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Nieszawka jest organem
prowadzącym.

LPRodzaj czynnościTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.16.05.2022 r. – 23.05.2022 r.
(do godz. 15.00)
2Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.16.05.2022 r. – 23.05.2022 r.
(do godz. 15.00)Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej (11.04.2022r.):


Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej:

Wyniki rekrutacji są również do wglądu w szkole (tablica ogłoszeń w holu starej części szkoły).

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły lub przedszkola zobowiązani są do wypełnienia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej (druk do odebrania w szkole lub do pobrania na stronie szkoły).

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego: https://drive.google.com/file/d/17y1M3j1XLvJTYFgr4KdtEFt-qlOqtoD9/view?usp=sharing

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej: https://drive.google.com/file/d/1Y6TdRHn5AGdL44uxUSr9FqtRassr68iW/view?usp=sharingZapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach informuje, że  odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zgodnie z art. 130 i art. 131 Prawo oświatowe) w dniach od 14 lutego 2022r. do 2 marca 2022r. (do godz. 1500).

Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz po zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną. 

Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ewa Błaszkiewicz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Skip to content