Rekrutacja

Zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach informuje, że  odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zgodnie z art. 130 i art. 131 Prawo oświatowe) w dniach od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 roku.

Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz po zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną. 

Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ewa Błaszkiewicz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8