Rekrutacja-klasa pierwsza

Rekrutacja-klasa pierwsza

Zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2010/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach informuje, że  odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zgodnie z art. 130 ust. 5 Prawo oświatowe) w dniach od 24 lutego do 23 marca 2020 roku.

Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz po zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną. 

Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym.

Skip to content