Szkoła imienia Kronela Makuszyńskiego w Cierpicach
 
Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy

ABC wychowanka świetlicy

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Zgłaszam wychowawcy każde swoje przybycie oraz odejście.
 3. Podczas wyjścia poza salę świetlicową, jestem zawsze w zasięgu wzroku wychowawcy.
 4. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 5. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów.
 6. Biorę aktywny udział w zajęciach, staram się cicho pracować i bawić.
 7. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak najlepiej wykonać. Podnoszę rękę, gdy chcę zabrać głos.
 8. Informuję wychowawcę natychmiast, gdy zdarzy się coś niepokojącego.
 9. Po skończonej zabawie i zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 10. Szanuję zabawki, książki, gry znajdujące się w świetlicy oraz dekorację i wystrój sali.
 11. Cenne zabawki i skarby zostawiam w domu.
 12. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 13. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 14. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.
Skip to content