Projekt „Mali Odkrywcy”

Projekt „Mali Odkrywcy”

        Od 1 stycznia 2019r. do 31 sierpnia 2020r. w naszej szkole będzie realizowany projekt dla uczniów klas I – III „Mali Odkrywcy” Nr RPKP.10.01.02-04-0002/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Regulamin projektu dostępny w załączniku. 

Zajęcia przewidziane projektem będą odbywały się w 2019 roku i 2020 roku.

W roku 2019 będą realizowane zajęcia:

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – 15h
Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze – 30h
Zajęcia z robotyki – 15h

Zajęcia logopedyczne – 17h

Zajęcia grafomotoryczne – 17 h
Zajęcia z dziecięcej twórczości – artterapia – 17h

W roku 2020 będą realizowane zajecia:

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – 15h
Zajęcia z robotyki – 15h
Zajęcia logopedyczne – 17h
Zajęcia z dziecięcej twórczości – artterapia – 17h

Rekrutacja odbyła się  1 lutego 2019r., a pierwsze zajęcia rozpoczęły się 12 lutego 2019r.  Lista zakwalifikowanych i rezerwowych uczniów  została przesłana rodzicom mailowo.

regulamin_rekrutacji_Lubicz.doc

zal.1_do_rodzicow.docx

zal._2_-_oswiadczenie_uczestnika.doc

Skip to content