Programy i akcje charytatywne

Programy i akcje charytatywne

Ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Dlatego właśnie nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu,,Szkoły Promującej Zdrowie”.

Koordynatorem programu w szkole jest Justyna Grażewicz.

Zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia to: Joanna Czyczyn-Ejgird oraz Aleksandra Załuska

Zapraszamy do śledzenia aktywności uczniów w Programie

http://spcierpice.pl/szkola-promujaca-zdrowie/


Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej priorytetem jest umożliwienie wszystkim szkołom podstawowym budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).
Szkoła Podstawowa w Cierpicach przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości i otrzymała wsparcie finansowe wysokości 60 000 zł
Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zapraszamy do śledzenia aktywności uczniów w Programie

http://spcierpice.pl/laboratoria-przyszlosci/


Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem zadania, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Kowalewo Pomorskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„EU-geniusz w świecie 3D” adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.
Okres realizacji projektu potrwa od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.
Cel projektu to zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.

FOTOGALERIA


Akcje charytatywne w roku szkolnym 2021/2022

Skip to content