Szkoła imienia Kronela Makuszyńskiego w Cierpicach
 
Makulatura i recykling

Makulatura i recykling

!!! UWAGA !!!

18 grudnia 2019r.

Informujemy, że szkoła nie zbiera już makulatury, dlatego prosimy o jej nieprzynoszenie.
Makulatura

W szkole odbywa się całoroczna zbiórka makulatury. Makulatura jest ważona i na koniec roku szkolnego uczeń , który przyniósł największą ilość makulatury zostaje nagrodzony upominkiem. Pieniądze zebrane ze sprzedaży makulatury przeznaczone są na szkolne wydatki.

Baterie

Do szkoły można przez cały rok przynosić zużyte baterie, gdzie zbierane są w sposób selektywny i wywożone do punktu zbiórki zużytych baterii.

Elektrośmieci

W szkole przeprowadzana jest jednorazowa coroczna zbiórka zepsutych telefonów komórkowych, sprzętu AGD i RTV.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wywożony jest do Punktu Zbierania Elektrośmieci.

CHROŃMY ŚRODOWISKO DLA NAS I KOLEJNYCH POKOLEŃ.

Skip to content