KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Realizacja prawa do edukacji przedszkolnej,*
  2. Realizacja obowiązku szkolnego,*

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej


KLAUZULA INFORMACYJNA
rekrutacja uczniów do klasy pierwszej


KLAUZULA INFORMACYJNA

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków


KLAUZULA INFORMACYJNA
Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych