Szkoła imienia Kronela Makuszyńskiego w Cierpicach
 
Klasa VIIIa

Klasa VIIIa

WYCHOWAWCA: Lech Cieślak

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1język angielski gr. I język angielski gr. II / zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki język polski język angielski gr. II język angielski gr. II / zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego
2religia fizykamatematykawosfizyka
3język polskireligiajęzyk niemieckimatematyka język polski
4język pniemiecki język angielski gr. I / inf. gr. II wosw-fhistoria
5w-fwychowanie do życia w rodziniechemiajęzyk polskimatematyka
6w-fjęzyk polskihistoriachemiazajęcia z wychowawcą
7matematykageografiabiologiaedukacja dla bezpieczeństwakoło przygotowujące do egzaminu z języka polskiego
8koło przygotowujące do egzaminu z matematykiw-finf. gr. I / zajęcia korekcyjno kompensacyjne język angielski gr. I / koło biologiczne zajęcia korekcyjno kompensacyjne

Skip to content