Jubileusz

Jubileusz

11 czerwca 2021 roku odbyła się gala  Uroczystości Jubileuszowych z udziałem zaproszonych gości.

            Nad obchodami 100 – lecia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach Narodowy Patronat objął  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda;

Honorowy Patronat objęli:

Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek,

Wojewoda Kujawsko – Pomorski  – Mikołaj Bogdanowicz,

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki,

Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik,

Starostwo Powiatowe  – Marek Olszewski,

Gmina Wielka Nieszawka – Krzysztof Czarnecki;

Medialny Patronat objęli:

Telewizja Polska oddział Bydgoszcz,

Polskie Radio Pomorza i Kujaw,

„Gazeta Pomorska”,

Dziennik Toruński „Nowości”

„Poza Toruń”.

            Uroczystość zainaugurowało złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie wieloletniej nauczycielki szkoły, pani Heleny Ostrowicz. Następnie odbyła się  koncelebrowana Msza święta  w kościele   Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach, której przewodniczył ks. kanonik Tomasz  Pokornowski. Koncelebransami eucharystii  byli: ks. Marcin Lisiński i ojciec Jozue Misiak.

            Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowej  było zakopanie kapsuły czasu  z poleceniem jej otwarcia za 50 lat. Przy szkole zostało również zasadzone pamiątkowe drzewo ufundowane przez Radę Rodziców.

            W holu szkoły umieszczono tablicę upamiętniającą jubileusz. Jej symbolicznego odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Wielka Nieszawka – pan Krzysztof Czarnecki, Przewodnicząca Rady Gminy – pani Wioletta Szymańska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – pani Aniela Grela oraz Dyrektor Szkoły –  pani Ewa Błaszkiewicz.

            W części oficjalnej programu wprowadzono sztandar szkoły i   odśpiewano hymn państwowy. Po przywitaniu zebranych gości przez prowadzącą, panią Joannę Grabowską, pani Dyrektor, Ewa Błaszkiewicz, wygłosiła okolicznościowe  przemówienie, w którym przedstawiła zarys historii szkoły, podkreśliła dokonania poprzednich pokoleń, wkład lokalnej społeczności i miejscowych władz. Wspomniała o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły. Byłym dyrektorom, obecnym na uroczystości, wręczyła pamiątkowe statuetki: panu Alojzemu Kowalskiemu, który był kierownikiem szkoły w latach 1963 – 1975, panu Włodzimierzowi Sokołowskiemu (1996-2001) i pani Bogdanie Drychcie (2001-2016).

            Następnie głos zabrali: współorganizator obchodów Wójt Gminy Wielka Nieszawka – pan Krzysztof Czarnecki oraz znamienici Goście zaproszeni na uroczystość. Byli to: pani Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, pan Sławomir Kopyść – członek  Zarządu  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, pan Jarosław Przybył – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pan Kazimierz Kaczmarek –  członek zarządu Powiatu Toruńskiego,  wójt gminy w latach 1994-2018 , pan Michał  Zaleski – Prezydent Torunia, pan Adam Straszyński – Burmistrz Gniewkowa, pani Wioletta Szymańska – Przewodnicząca  Rady Gminy Wielka Nieszawka, pan  Ryszard Kryszewski –  RadnyGminy  Wielka  Nieszawka, Sołtys Sołectwa Cierpice, pan Sławomir Żebrowski – Dyrektor Kujawsko  – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, pani Marta Humienna – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu, pan Jerzy  Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “SOLIDARNOŚĆ”, pan Piotr Ratke -Prezes Centrum Sportu i  Rekreacji „OLENDER” w Wielkiej Nieszawce oraz pan  Alojzy Kowalski – Kierownik  Szkoły  Podstawowej w Cierpicach w latach 1963 – 1975 ,  najstarszy absolwent szkoły – pan Zdzisław Wiśniewski, pan Włodzimierz Sokołowski – Dyrektor   Szkoły  w latach 1996-2001, pani Justyna Słomska – Nowak – przedstawicielka Rady Rodziców.

            Tej części uroczystości towarzyszyło wiele ciepłych i wzruszających słów. Wszyscy mówcy podkreślali doniosłość i wagę uroczystości rocznicowej, składali Społeczności Szkolnej gratulacje i życzenia oraz okolicznościowe upominki.      

            Na ręce pani Dyrektor Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał list gratulacyjny z wyrazami uznania, podziękowaniami i życzeniami wszelkiej pomyślności dla Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Uczniów i Rodziców. Szkoła otrzymała medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego również okolicznościowym medalem uhonorował szkołę Związek Nauczycielstwa Polskiego.

            Pani Dyrektor i uczniowie, w imieniu całej społeczności szkolnej, wręczyli szacownym Gościom jubileuszową tarczę szkoły oraz słodki  upominek.

            Prowadząca spotkanie, po wyprowadzeniu sztandaru, zaprosiła  do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej  przez wychowawczynie grup przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej oraz koła wokalno – tanecznego. Program artystyczny uświetniła absolwentka Sara Pach. Zaśpiewała wraz z uczniami naszej szkoły: Wiktorią Pawłowską, Marią Janiszewską, Xawierem Korzybskim. Występy dzieci oraz uczniów zachwyciły widzów i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

             Prowadząca i pani Dyrektor podziękowały wszystkim za uświetnienie uroczystości swoją obecnością, zaprosiły do wpisywania się do księgi jubileuszowej, przystawienia pamiątkowej pieczęci. Goście mieli też okazję obejrzeć liczne pamiątki związane z życiem szkoły, udostępnione przez okolicznych mieszkańców i absolwentów. Zainteresowanym historią szkoły, umożliwiono przeglądanie kronik szkoły, sięgających aż 1984 roku. Goście zapoznali się ponadto z efektami wielu konkursów, organizowanych w szkole z okazji 100-lecia. Po części oficjalnej prowadząca i pani Dyrektor zaprosiły na poczęstunek.

            Uroczyste 100 lat zagrały Julia i Hanna Taruć.     

            Przeżyliśmy chwile pełne radości i wzruszających spotkań po latach. Ich wspomnienie pozostanie na długo w naszej pamięci.

Skip to content