Informacje ogólne

Informacje ogólne

1 lutego 2021 roku minęło 100 lat od czasu , gdy próg szkoły w Cierpicach przekroczyli jej pierwsi uczniowie. Polska szkoła rozpoczęła swoją działalność po wyzwoleniu tych terenów spod zaboru pruskiego.

            Na przestrzeni tego wieku zmieniał się  wygląd szkolnego budynku, powstał  nowy, który od lat jest modernizowany i rozbudowywany, by przyjmować coraz więcej uczniów, spragnionych nabywania  wiedzy i umiejętności. I choć absolwenci  sprzed stu lat uczyli się w zupełnie innych warunkach niż tegoroczni wychowankowie tej szkoły, to niewątpliwie łączą ich najpiękniejsze młodzieńcze wspomnienia ze szkolnej ławy w Cierpicach. Pragniemy ocalić je od zapomnienia.

            Zwracamy się więc do Państwa , wszystkich mieszkańców gminy, absolwentów naszej szkoły w Polsce i za granicą o udostępnienie pamiątek, zdjęć lub ich skanów z lat szkolnych. Zdjęcia można przesyłać na adres sekretariat@spcierpice.pl lub dostarczyć do szkoły.

            Na dzień 11 czerwca 2021 roku  zaplanowaliśmy  uroczyste obchody Jubileuszu, w czasie którego między innymi zaprezentujemy otrzymane pamiątki i zdjęcia.

Skip to content