Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Szkolna 9
87-165 Cierpice


telefon: 56 678 18 94


dyrektor@spcierpice.pl

sekretariat@spcierpice.pl