Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Historia Szkoły

Po wyzwoleniu spod zaboru pruskiego, działalność polskiej szkoły w Rejencji rozpoczęła się dokładnie 1 lutego 1921 roku. Rejencja to dzisiejsza centralna część Cierpic z budynkiem starej szkoły, z budynkiem, w którym mieścił się sklep i budynkiem poczty. Szkoła mieściła się w starym, dwuczęściowym budynku przy obecnej ulicy Kolejowej 4. Jak wynika z akt szkoły, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Toruniu, pierwszym kierownikiem szkoły był Franciszek Gomowski.

Publiczna Szkoła Powszechna w Rejencji była szkołą dwuklasową. W 1937 roku przemianowana na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia I.

W latach 1939-1945 funkcjonowała szkoła niemiecka, do której miały obowiązek uczęszczać także polskie dzieci, uczono je  tylko języka niemieckiego i rachunków.  Zajęcia odbywały się osobno dla dzieci polskich i niemieckich. Szkoła ta w odniesieniu do dzieci polskich miała za główne zadanie germanizację. Za posługiwanie się w szkole językiem polskim, choćby w znikomym stopniu, wobec dzieci polskich stosowane były brutalne kary cielesne.

Od roku 1945 do 1960 na cele szkolne wykorzystano również pomieszczenia w niższej części budynku (obecnie mieszkanie przy ul. Kolejowej 2).W pozostałej części domu znajdowały się mieszkania nauczycielskie.

W latach 1958- 1966 na potrzeby szkoły wykorzystywano, uprzednio zaadaptowaną, wiejską salę taneczną. Była to dzierżawa części budynku przy ul. Szkolnej (naprzeciwko obecnej szkoły). Istniała wówczas siedmioklasowa szkoła, w której ok. 150 dzieci uczyło pięcioro nauczycieli.

We wrześniu 1963 roku kierownikiem szkoły został Alojzy Kowalski. Już zimą 1964 roku podjął inicjatywę rozbudowy szkoły ze względu na bardzo trudne warunki nauki. Jego inicjatywa spotkała się z akceptacją ówczesnego środowiska rodziców, władz gromadzkich i powiatowych. Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Cierpicach. Rozbudowa miała mieć oczywiście charakter czynu społecznego. 1 października 1966 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku pawilonu wybudowanego w ciągu czternastu miesięcy, w autentycznym czynie społecznym. Szkoła była bardzo nowoczesnym obiektem z instalacją centralnego ogrzewania – jako jedyny tego typu pawilon w powiecie. W 1967 roku uzupełniono infrastrukturę szkoły o budowę asfaltowego boiska do zajęć sportowych. Było to pierwsze tego typu boisko w powiecie toruńskim.

Od roku 1966 Szkoła Podstawowa w Cierpicach funkcjonowała w dwóch budynkach (starym przy ul. Kolejowej i nowym przy ul. Szkolnej). Na piętrze ,,starej szkoły” urządzono salę gimnastyczną, a na parterze pracownię zajęć praktyczno – technicznych z zapleczem kuchennym, przystosowanym do prowadzenia kolonii letnich w czasie wakacji.

W roku 1997 oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym oraz całkowicie wyprowadzono klasy z domu przy ul. Kolejowej 4.

1 września 2004r. dokonano otwarcia nowej części szkoły, w której znajdowały się sale lekcyjne do edukacji wczesnoszkolnej, oddziału przedszkolnego, pracownia komputerowa oraz przestronny hol łączący się ze starym pawilonem szkolnym. Tego dnia również nadano szkole imię Kornela Makuszyńskiego i wręczono nowy sztandar. 

Ze szkołą w Cierpicach nierozerwalnie związana jest nauczycielka –  pani Helena Ostrowicz. Uczyła matematyki, religii, języka rosyjskiego i prac ręcznych. Podczas okupacji  niemieckiej prowadziła tajne nauczanie. W szkole w Cierpicach pracowała w latach  1928 – 1939, a  następnie 1945 – 1963. W październiku 2004 roku wdzięczni absolwenci i wychowankowie odsłonili w szkole tablicę poświęconą jej pamięci.

Obecnie Szkoła Podstawowa w Cierpicach dysponuje nowoczesnymi salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, pracownią komputerową, gabinetem pedagoga,  logopedy, szatniami i pełnym zapleczem sanitarnym. Uczniowie korzystają z biblioteki i stołówki szkolnej.

Wykaz dyrektorów Szkoły Podstawowej w Cierpicach (od 1963r.)

Alojzy Kowalski 01.09.1963 – 31.08.1975
Barbara Kaźmierkiewicz 01.09.1975 – 31.08.1981
Wiesław Kaźmierkiewicz 02.11.1981 – 31.08.1984
Jan Tułodziecki 01.09.1984 – 31.08.1988
Jadwiga Wojciechowska 01.09.1988 – 31.08.1992
Barbara Mikołajczak 05.08.1992 – 30.06.1996
Włodzimierz Sokołowski 01.07.1996 – 30.06.2001
Bogdana Drychta 01.07.2001 – 31.08.2016
Ewa Błaszkiewicz 01.09.2016

                                    

                        

                       

i                                     

                       

                              

                       

                               

                                 

Skip to content