Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 14 października 2019 r.

2, 3 stycznia 2020 r.

21,22,23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka

12 czerwca 2020 r.