Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rok szkolny 2019/2020

  • 14 października 2019 r.
  • 2, 3 stycznia 2020 r.
  • 21,22,23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka
  • 12 czerwca 2020 r.