piątek 7b

INFORMATYKA – 27.03.2020r. /grupa dziewcząt Zadanie 1 Korzystamy ze strony www.zkomputerem.pl zkomputerem.pl>materiały dla szkoły podstawowej>klasa VII>lekcje w edytorze>lekcja 4.6 Jest tam dokument „Portfolio z tekstami”. Gotowy dokument potraktuj jako instrukcję. Na podstawie tego dokumentu stwórz własne portfolio na wybrany przez siebie temat (taki, który wynika z Twoich zainteresowań). Ilość stron 10 …