KLAUZULE ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula zgody – Monitoring Wizyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest: Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Można się z nim kontaktować w następujący …

KLAUZULA INFORMACYJNA

Udział w pracy Rady Rodziców Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie …