Zajęcia rewalidacyjne

(organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Prowadzący

Ewa Błaszkiewicz

Ewa Mikołajczyk-Dejewska

Logopeda

Logopeda

Ewa Błaszkiewicz

Plan zajęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Logopeda kwalifikuje uczniów na zajęcia na podstawie diagnozy. 

Cel terapii logopedycznej:

  • Ćwiczenia oddechowe
  • Usprawnianie narządów mowy
  • Uzyskanie prawidłowej wymowy danej głoski oraz utrwalenie jej w ćwiczeniach
  • Wzbogacanie słownictwa
  • Doskonalenie słuchu fonemowego
  • Wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego ( spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobraźnia)
  • Kształtowanie umiejętności słuchania i porozumiewania się

Pedagog

Pedagog Dorota Kaczorowska Godziny pracy pedagoga poniedziałek wtorek środa czwartek piątek Od 1 października 2018 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poradnia w Małej Nieszawce, Przedszkole ul. Kręta 4. wtorek 1200 – 1600 czwartek 830 – 1600 telefon: 661 539 996