Zajęcia rewalidacyjne

(organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Prowadzący

Ewa Błaszkiewicz

Ewa Mikołajczyk-Dejewska

Logopeda

Logopeda

Ewa Błaszkiewicz

Monika Senkowska

Plan zajęć

Dzień tygodniaGodzinaKlasaNauczyciel
Poniedziałek8.00 – 8.45II a (2 osoby)Ewa Błaszkiewicz
11.45 – 12.30III a (3 osoby)Ewa Błaszkiewicz
12.50 – 13.35III a (3 osoby) Monika Senkowska
Wtorek12.50 – 13.35 III a (2 osoby)Ewa Błaszkiewicz
13.45 – 14.30II a (2 osoby)Monika Senkowska
13.45 – 14.30 IV a (3 osoby) Ewa Błaszkiewicz
Środa11.45 – 12.30 I a (2 osoby)Ewa Błaszkiewicz
12.50 – 13.35 II a (2 osoby) Monika Senkowska
Czwartek12.50 – 13.35 III a (3 osoby) Monika Senkowska
13.45 – 14.30 IV a (3 osoby) Monika Senkowska
Piątek11.45 – 12.30 I a (2 osoby) Ewa Błaszkiewicz
13.45 – 14.30 IV a (1 osoba)Ewa Błaszkiewicz

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Logopeda kwalifikuje uczniów na zajęcia na podstawie diagnozy. 

Cel terapii logopedycznej:

  • Ćwiczenia oddechowe
  • Usprawnianie narządów mowy
  • Uzyskanie prawidłowej wymowy danej głoski oraz utrwalenie jej w ćwiczeniach
  • Wzbogacanie słownictwa
  • Doskonalenie słuchu fonemowego
  • Wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego ( spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobraźnia)
  • Kształtowanie umiejętności słuchania i porozumiewania się

Pedagog

Pedagog Dorota Kaczorowska Godziny pracy pedagoga poniedziałek 10.20 – 14.20 wtorek 8.45 – 12.45 środa 8.50 – 12.50, 13.40 – 14.40 czwartek 9.50 – 14.40 piątek 8.30 – 12.30 Od 1 października 2018 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poradnia w Małej Nieszawce, Przedszkole ul. Kręta 4. wtorek 1200 – …