Klasa 1 szkoły podstawowej

REKRUTACJA 2019/2020

Zapisy dzieci do klasy pierwszej na  rok szkolny  2019/2020

        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego informuje, że  w dniach od 21 lutego  do 20 marca 2019 roku odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej.

        Zapisu dziecka można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz po zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną. 

        Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 rekrutacja uczniów do klasy pierwszej

klauzula_informacyjna

Wnioski do pobrania:

wniosek_klasa_pierwsza